همایش ملی آجرها

همایش ملی آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران 
این همایش در دانشکده هنر و معماری صبا در تاریخ شنبه ،9بهمن ماه 1395 از ساعت 8 و 30 دقیقه برگزار می شود.
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و شرکت صنایع مس منطقه کرمان از همراهان این همایش می باشند.