زمان ارائه پایان نامه کارشناسی معماری ترم 99-98

قابل توجه دانشجویان گرامی

زمان ارائه پایان نامه کارشناسی معماری ۲۴شهریور 1399ساعت ۱۰ بوده باید ماکت، فایل نقشه ها، رساله و رندر  ارائه شود.

نقشه ها اتوکد ۲۰۰۷ یا ۲۰۱۰ باشد.