معرفی

گروه مهندسی معماری که در حال حاضر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد ،در سال 1372 همزمان با تاسیس دانشکده ،در کاروانسرای گنجعلیخان مستقر و به جذب دانشجو در مقطع کاردانی پرداخت در سال 1381،دوره کاردانی به دانشکده زرند منتقل و رشته کارشناسی مهندسی معماری در دانشکده هنر و معماری صبا افتتاح گردید. از سال 1391 رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری در این دانشکده آغاز به جذب دانشجو نمود.
رشته مهندسی معماری ماهیتی چند رشته ای، میان رشته ای و جامعیت گرا دارد. از آنجا که معماری " ظرف زندگی " است و زندگی انسان جامع وجوه متنوع مادی و معنوی و مولفه های فرهنگی ، اجتماعی ، هنری و فنی است، همه این وجوه با معماری و آموزش آن پیوند یافته و در برنامه آموزشی معماری ملحوظ گردیده اند؛ تا معماران آینده در نگاهی جامع و چند بعدی ، حتی المقدور به رفع نیازهای انسان از طریق طراحی فضای بهینه زیست در مقیاس معماری و شهرسازی نائل آیند. بنابراین برنامه درسی رشته مهندسی معماری به لحاظ محتوا و ماهیت دروس ،برنامه ای متنوع و چند طیفی است و به همین لحاظ تحصیل در این رشته، به توانایی های ذهنی ویژه همراه با علاقۀ وافر و تلاش مستمر نیاز دارد. تربیت مهندسین معمار ذیصلاح که شرط لازم بهینه سازی فضای زیست جامعه است، با جدیت ویژه ای در دستور کار دانشکده هنر و معماری صبا دانشگاه شهید باهنر کرمان قرار دارد.